Resultaten

"Als je wilt slagen moet je nieuwe wegen inslaan, in plaats van reizen langs de versleten paden van het gewone succes..."

Een aantal cijfers

Momenteel vangt het project 74 leerlingen op.  De jongste is 5, de oudste 20.  We zijn een jonge organisatie die volop bezig is succesverhalen te schrijven.  Miurel Canales studeerde af in de richting ‘Marketing’ en Cristhian Mendoza als industrieel elektricien.  Zij zijn onze eerste ‘Autentico’-afgestudeerden!

We streven naar een betere toekomst voor hen en de gemeeschap waarin ze leven.  We geloven dat dit enkel kan door in te zetten op onderwijs, economie en gezondheid.  Ons doel is niet om ons eeuwig in de gemeenschap te betonneren, wel om er zo snel mogelijk weg te kunnen trekken.  We ’empoweren’ deze gemeenschap om het heft in eigen handen te nemen en te geloven in hun kansen.  We geven geen vis, maar leren hen vissen, netten maken en boten bouwen.

Deze interculturele samenwerking ligt ons nauw aan het hart daarom investeerden we in een leercentrum die ons de mogelijkheid biedt om extra educatie te voorzien naast het helpen betalen van schoolkosten en schoolmateriaal.  We geven er ook cursussen voor volwassenen.

 

Aanpak

Het project respecteert de Universele verklaring voor de rechten van de mens en het Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind (IVRK). Het project is zowel politiek als religieus onafhankelijk.

De leerlingen uit het basisonderwijs komen ’s middags, de leerlingen uit het secundair ’s morgens naar het Autentico leercentrum. Wij organiseren versterkend onderwijs om hun slaagkansen tot het behalen van een diploma te verhogen. Dit gebeurt zowel via groepslessen als persoonlijke trajecten. Hiervoor werken we met één gediplomeerd coördinator (leercoach) en vrijwilligers. Daarnaast wordt er gestreefd naar een gezond evenwicht tussen jongens en meisjes.
Er wordt gewerkt met een systeem van permanente evaluatie waarbij minstens tweemaal per jaar een oudercontact plaatsvindt. Deze oudercontacten vinden altijd plaats ten huize van.

Aanwezigheden op school worden opgevraagd bij vermoeden dat leerling niet regelmatig schoolloopt. Aanwezigheden in het project worden bijgehouden in een register.
Studenten die instappen in het hoger onderwijs krijgen een ‘peter’ aangeduid die hen mee coacht in het studietraject. Bij voorkeur is dit een student die eerder het traject aflegde. De student wordt geholpen bij het vinden van een verblijfplaats, maaltijden en schoolbenodigdheden.

 
SDG 10 - gelijkheid

Ook een fan?
Steunen kan!