Onze Missie

Vzw Auténtico is een vereniging die ijvert voor de verbetering van de leefomstandigheden in de sloppenwijken rond de stad León, Nicaragua. Ze richt zich specifiek op de ontwikkeling door educatie en het stimuleren van ondernemerschap bij kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar. Bij het realiseren van onze missie streven we ernaar het Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind (IVRK) te helpen waar maken.

Onze Visie

Vzw Auténtico leidt talentvolle gemotiveerde kinderen en jongeren op tot gezonde wereldburgers die klaar zijn om hun toekomst in eigen handen te nemen. Er wordt rekening gehouden met de sociale context en ingezet op de verbetering van de persoonlijke levenssituatie. Hiervoor wordt aanvullend onderwijs aangeboden naast het bestaand onderwijsaanbod. Via gegroepeerde en persoonlijke leertrajecten wordt de lat voor elk talent haalbaar hoog gelegd. Er wordt gewerkt in een digitale omgeving om wereldburgerschap te stimuleren. Er worden ecologische accenten gelegd om het bewustzijn rond klimaat en milieu aan te scherpen. Er wordt eveneens aandacht geschonken aan de fysieke gezondheid van de jongeren door in te zetten op gezonde voeding en sport.

Ons Team


Team België


Emile Ongenaert
Voorzitter

Werkte zelf vrijwillig in het project en houdt zich bezig met de gezondheid van onze financiën.

Inge Huyghe
Secretaris

Zet de puntjes op de ï en vertaalt documenten naar het Spaans en <-> waar nodig.

Micha Breemeersch
Adoptie

Verzorgt de band tussen de adoptieouders en de kinderen ter plekke.

Johan Bossuyt
Pedagogisch Verantwoordelijke

Als voormalig pedagogisch adviseur observeert, analyseert en verbetert hij onze leeraanpak.

Johan Staelens

Natuurfan, ondersteunt ons ecologisch project.

Jan Vertriest

Bestuurslid Neos, accountant en fiscalist.

Mieke Vercaemer

Kleuterleidster, helpende hand en creatieve trekker.

Stien Pinoy

Orthopedagoge & sociaal werkster. Bezige bij.

Johan Quartier

Neos voorzitter Kuurne, netwerker & motivator.

Olivier Wambacq

Webdesign


Team Nicaragua


Philip Vertriest

Kuurnenaar, stichter en bezieler van het project. Soms in België, soms in Nicaragua. Voorzitter ter plekke.

Ingrid Flores

Lokaal directeur, geeft les aan de universiteit en houdt zich bezig met de sociale ontwikkeling ter plaatse.

Miurel Canales

Opgegroeid in het project, als talent gedetecteerd en nu voltijds aan de slag in Tamarindo.
Educatief verantwoordelijke.

Flavio Delgado

Sterke man achter het bedrijf 'TekNica'. Allrounder en streeft naar de hoogste kwaliteit. Ploegleider.


Team Verenigde Staten


Brent Hunter

Tekende als architect het bouwplan uit van ons leercentrum in Tamarindo.

Contacteer Ons

Contactgegevens

begeleidende tekst

Adres

Kortrijksestraat 20, 8520 Kuurne (België)

Telefoon

+32 468 59 26 96

Email