Werking

Werking

Aanpak:


Het project respecteert de Universele verklaring voor de rechten van de mens en het Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind (IVRK). Het project is zowel politiek als religieus onafhankelijk.


De leerlingen uit het basisonderwijs komen ’s middags, de leerlingen uit het secundair ’s morgens naar het Autentico leercentrum. Wij organiseren versterkend onderwijs om hun slaagkansen naar het behalen van een diploma te verhogen. Dit gebeurt zowel via groepslessen als persoonlijke trajecten. Hiervoor werken we met één gediplomeerd coördinator (leercoach) en vrijwilligers. Daarnaast wordt er gestreefd naar een gezond evenwicht tussen jongens en meisjes.
Er wordt gewerkt met een systeem van permanente evaluatie waarbij minstens tweemaal per jaar een oudercontact plaatsvindt. Deze oudercontacten vinden altijd plaats ten huize van.


Aanwezigheden op school worden opgevraagd bij vermoeden dat leerling niet regelmatig schoolloopt. Aanwezigheden in het project worden bijgehouden in een register.
Studenten die instappen in het hoger onderwijs krijgen een ‘peter’ aangeduid die hen mee coacht in het studietraject. Bij voorkeur is dit een student die eerder het traject aflegde. De student wordt geholpen bij het vinden van een verblijfplaats, maaltijden en schoolbenodigdheden.