Visie

Vzw Auténtico leidt talentvolle gemotiveerde kinderen en jongeren op tot gezonde wereldburgers die klaar zijn om hun toekomst in eigen handen te nemen.  Er wordt rekening gehouden met de sociale context en ingezet op de verbetering van de persoonlijke levenssituatie.

Hiervoor wordt aanvullend onderwijs aangeboden naast het bestaand onderwijsaanbod.  Via gegroepeerde en persoonlijke leertrajecten wordt de lat voor elk talent haalbaar hoog gelegd.  Er wordt gewerkt in een digitale omgeving om wereldburgerschap te stimuleren.

Er worden ecologische accenten gelegd om het bewustzijn rond klimaat en milieu aan te scherpen.  Er wordt eveneens aandacht geschonken aan de fysieke gezondheid van de jongeren door in te zetten op gezonde voeding en sport.