Trots op onze jongeren!

Het schooljaar zit er op, de wintermaanden zijn traditioneel de vakantiemaanden in Nicaragua.
De meeste kinderen starten straks hun volgende schooljaar, maar enkelen vieren hun ‘promocion’ en kijken uit naar een nieuwe leerfase.
Dit jaar is een bijzonder jaar.  Voor het eerst scoorde in élke klas van de officiële school een kind uit ons project het hoogst.  Een prestatie waar we bijzonder trots op zijn.

Een mooi bewijs dat onze leerkrachten er schitterend werk verrichten.  Dagelijks nemen ze onze kinderen onder handen en schaven hun kennis bij op verschillende domeinen.  De kinderen komen dagelijks 3 uur naar het project, waar hun schooltaken worden nagezien en er extra onderricht wordt gegeven.
Daarnaast wordt het hele gezin ondersteund, zodat de hele schoolloopbaan zo soepel mogelijk verloopt.