TekNica

TekNica

Doelstelling:

Dienstenbedrijf “TekNica” is een bedrijf dat zijn rug recht door sociale participatie. Het zet in op lokale krachten. De jongeren die een opleiding hebben genoten via vzw Auténtico vloeien op deze manier door naar de arbeidsmarkt.

Het dienstenbedrijf wordt het commerciële luik van vzw Auténtico. De winsten die worden gerealiseerd via “TekNica” worden voor een deel geherinvesteerd in het bedrijf en een deel voor de educatieve en ondersteunende trajecten in de gemeenschappen ingezet. Op deze manier streeft vzw Auténtico zoveel mogelijk onafhankelijk te worden van externe giften. Via deze sociale onderneming trachten we de continuïteit van onze organisatie te verzekeren.